Tijdlijn geschiedenis Dapperbuurt

Houtewael-1625.jpeg

Deze website is gewijd aan de geschiedenis van de oorspronkelijke Dapperbuurt in Amsterdam, gelegen nabij waar ooit het dorp Oetewaal lag. De Dapperbuurt wordt vanaf 1875 aangelegd in het westelijke, Amsterdamse deel van de Polder Over Amstel, oostelijk van de Oetewalerweg – die vanaf 1878 Linaeusstraat zal heten – en westelijk van het Oosterspoor, dat Indische Buurt en Dapperbuurt nog steeds doorsnijdt. Aan de noordzijde wordt de buurt begrensd door de singel en aan de zuidzijde door het spoor. Deze website kiest er voor om het voormalig polderweggebied, tegenwoordig Oostpoort genaamd, nadrukkelijk niet mee te nemen als onderdeel van de Dapperbuurt.

Voor de plaatselijke situatie van de omgeving van de huidige Dapperbuurt in 1875, vlak voor start bouwwerkzaamheden, zie de kaart hieronder.

omgeving 1875

Het is de bedoeling dat deze website zich langzaam maar zeker uitbreidt, al naar gelang de beschikbare vrije tijd van de samensteller. Veel plezier bij het grasduinen hieronder in meer dan zeven eeuwen geschiedenis!

1308 Oetewaal
1651 Oetewaal van de kaart geveegd
1680 Muiderbos
1767 Roomtuintjes
1791 Koninklijke verjaardag
1813 Inkomst der Kozakken
1824 Harddraverij te Moscou
1844 Uit de boom gevallen
1845 Revolutionair aan de Oetewalerweg
1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk
1860 Staat van ontbinding
1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt
1873 Drie bedelaars
1876 Aanleg van de Wagenaarstraat
1876 Aanleg van de Commelinstraat
1877 Aanleg van de van Zesenstraat
1877 Aanleg van de Dapperstraat
1878 Oetewalerweg wordt Linnaeusstraat
1879 Verstoord middagslaapje
1880 Floralia voor de laatste maal buiten de Muiderpoort
1880 Modder
1880 Walgelijke poel
1881 Noodkerk
1881 Bijna brand
1881 Een drankzuchtig hoekje
1881 Bouwen en nog eens bouwen
1881 Beestjes
1881 Bede voor de Linnaeusstraat
1881 De opening van de synagoge in de Commelinstraat
1881 Aanleg Pieter Vlamingstraat
1881 Aanleg Mauritskade 
1882 Aanleg Pontanusstraat
1882 Aanleg Eerste van Swindenstraat
1882 Geeuwhonger in het Muiderbos
1882 238ste Van Swindenstraat
1882 Gemis aan een lagere school
1883 Verbeterde weg naar de nieuwe wijk
1883 Dronken Lotje drinkt zich dood
1883 Ongelukkige varkensslachter
1883 De eerste scholen op de Zeeburgerdijk
1883 Morgensterren
1883 Te oud en te lelijk
1885 Werkverschaffing
1885 Waanzin
1885 IJsvermaak
1886 De bouw van de scholen aan de Eerste van Swindenstraat
1886 Aanleg gasfabriek
1887 Mijmering buiten de Muiderpoort
1887 Aprilfeesten
1887 Anti-socialistische tegenbetoging
1888 Het eerste nieuws
1888 Propagandaclub Muiderpoort en Omstreken
1888 Hangend aan een hek
1889 Aschbelt
1889 De tweede bouwfase van de Dapperbuurt
1890 Advertentieblad voor Muiderpoort en Omstreken
1890 Weekblad voor Muiderpoort en Omstreken
1890 Polderriool
1891 Koningin Wilhelmina
1891 Het Burgerziekenhuis
1891 De nieuwe wijk
1892 Staking
1892 Opening Muiderkerk
1892 Het Nieuws. Weekblad voor Muiderpoort en Omstreken
1892 Aanleg Tweede van Swindenstraat
1892 Verschijning van De Muiderpoort
1892 Aanleg Dapperplein
1893 Vereeniging Buiten de Muiderpoort
1893 Aanleg van de Pieter Nieuwlandstraat
1893 Twee metselaars
1893 De beruchte C.J. Demkes slaat weer toe
1894 Protest-meeting
1894 Aanleg Van Swindendwarsstraat
1894 Aanleg Reinwardtstraat
1896 Station Muiderpoort
1896 Boycot van Voortuitgang Zij Ons Streven
1896 Groenewegen & Co.
1897 Volle uiers
1898 Vereeniging Ons Huis buiten de Muiderpoort
1898 De nieuwe koningin bezoekt de Dapperbuurt
1899 De Pontanussloot
1899 Instortende nieuwbouw aan de Pieter Nieuwlandstraat
1900 Linnaeuskwartier
1900 Vervroegde winkelsluiting
1901 De Familiekring
1902 Linnaeus
1902 Ergerlijke uitjouwing van agenten
1902 Onze vriend poetst de plaat
1903 Bloedig familiedrama
1903 De barbiersaktie
1903 Het Leger des Heils in de Commelinstraat
1903 Een eigen lokaal voor de S.D.A.P.
1903 Broedermoord in de Wagenaarstraat
1904 Aanleg van de Domselaerstraat
1904 De Voorstad
1904 Hartjesdag
1905 De Nieuwe Meerbode verschijnt
1905 Voetgangersbrug
1906 Woeker en pandhandel
1906 De Mercuur
1909 Japie voor alle jaren
1911 Muiderpoort-Kwartier
1913 Kinderlijkje
1918 Ontstaan van de Dapperbuurt
1918 Pleintjesgasten
1918 Katoen ontsnapt opnieuw
1918 Broodrellen
1921 Geboorte van Karel Appel
1922 Tegen huuropdrijving en sabotage van woningbouw
1922 Werkloozen Agitatie Comité
1924 Vernielzucht
1925 Mislukte zaterdagvondsluiting slagers
1926 Siebe en Cornelis krijgen twee maanden cel
1926 Vijftig jaar Muiderpoortkwartier
1927 Moord of zelfmoord?
1929 Brand in de Commelinstraat
1930 Colportagetochten
1931 Zaterdagavond op de Dappermarkt
1931 Slechte trottoirs
1932 Het verwijderen van de spoorbaan
1932 De strijd tegen de radiowoeker
1932 Aanslag op automaten
1933 Geboorte van Guus van Waveren
1933 Revolvers kopen
1934 Vechtende colporteurs
1935 "Het jodentuig moet worden uitgeroeid"
1936 Opheffing buurtsynagoge Commelinstraat
1937 Verbouwing Muiderpoortstation
1937 Hollend paard
1942 De vermoording van de Joodse Dapperbuurt
1945 Domweg gelukkig in de Dapperstraat
1954 Lou verkondigt Lou op de Dappermarkt
1961 Moord in de Commelinstraat
1981 Muiderkerk tegen kruisraketten 1984 Een vroege Marokkaanse dichtbundel uit de Dapperbuurt